Agenda 5 November Platform Nijkerkerveen

Hierbij nodigen wij u uit voor de volgende bijeenkomst van het Platform Nijkerkerveen.
Deze vindt plaats op dinsdag 12 Maart a.s. om 20.00 uur in zaal Concordia te Nijkerkerveen.
Wij hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn.
Dit is de agenda

 1. Opening, vaststellen van de agenda, mededelingen/Ingekomen stukken
 2. Stand van zaken MFC (Tom Wagensveld)
 3. Stand van zaken Dorpsplein
 4. Filippoterrein (de heer P. Toonen, WSN)
 5. Politieaangelegenheden
 6. Voortgang van de algemene inventarisatie (Dagelijks Beheer)
 7. Bezorging Stad Nijkerk
 8. Stand van zaken werkgroepen
 9. Vaststellen verslag van 18 juni 2019 (reeds in uw bezit)
 10. Openstaande actiepunten
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Voor deze en andere zaken omtrent het Platform kunt u contact opnemen via e-mail Info@platform-nijkerkerveen.nl of via de contact pagina.
Het notulen verslag van deze vergadering ontvangt u zo spoedig mogelijk per post of per email als u deze vergadering heeft bezocht

Dit bericht is geplaatst in Agenda. Maak dit favoriet op permalink.