Agenda 12 Maart 2019 Platform Nijkerkerveen


Hierbij nodigen wij u uit voor de volgende bijeenkomst van het Platform Nijkerkerveen.
Deze vindt plaats op dinsdag 12 Maart a.s. om 20.00 uur in zaal Concordia te Nijkerkerveen.
Wij hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn.
Dit is de agenda:

 1. Opening, vaststellen van de agenda,mededelingen/Ingekomen stukken
 2. Stand van zaken MFC (Tom Wagensveld)
 3. Stand van zaken Dorpsplein
 4. Stand van zaken Kerngroep Nijkerkerveen
 5. Filippoterrein (de heer P. Toonen, WSN)
 6. Zwerfafvalbrigade
 7. Politieaangelegenheden
 8. Voortgang van de algemene inventarisatie (Wijkbeheer)
 9. Stand van zaken werkgroepen
 10. Vaststellen verslag van 6 november 2018 (reeds in uw bezit)
 11. Reacties n.a.v. e-mail “Nijkerkerveen vraagt aan u”
 12. Openstaande actiepunten
 13. Rondvraag
 14. Sluiting


Voor deze en andere zaken omtrent het Platform kunt u contact opnemen via e-mail Info@platform-nijkerkerveen.nl of via de contact pagina.
Het notulen verslag van deze vergadering ontvangt u zo spoedig mogelijk per post of per email als u deze vergadering heeft bezocht.

Geplaatst op 8 maart 2018 door admin

Dit bericht is geplaatst in Agenda. Maak dit favoriet op permalink.