Agenda 6 november 2018

Dit is de agenda:

1. Opening, vaststellen van de agenda, mededelingen/Ingekomen stukken
2. a. Introductie WSN, de heer Peter Toonen
b. Vervolg Filippoterrein
3. Stand van zaken MFC (Tom Wagensveld)
4. Stand van zaken Dorpsplein/Kerngroep Nijkerkerveen
5. Omgang met media
6. Politieaangelegenheden
7. Voortgang van de algemene inventarisatie (Wijkbeheer)
8. Stand van zaken werkgroepen
9. Vaststellen verslag van 12 juni 2018 (reeds in uw bezit)
10. Openstaande actiepunten
11. Rondvraag
12. Sluiting

Voorstel vergaderdata 2019 op de volgende dinsdagen:
12 maart     18 juni      5 november

Voor deze en andere zaken omtrent het Platform kunt u contact opnemen via e-mail Info@platform-nijkerkerveen.nl of via de contact pagina.
Het notulen verslag van deze vergadering ontvangt u zo spoedig mogelijk per post of per email als u deze vergadering heeft bezocht.

Dit bericht is geplaatst in Agenda. Maak dit favoriet op permalink.