Agenda 12 juni 2018 Platform Nijkerkerveen

Hierbij nodigen wij u uit voor de volgende bijeenkomst van het Platform Nijkerkerveen.
Deze vindt plaats op dinsdag 12 juni a.s. om 20.00 uur in zaal Concordia te Nijkerkerveen.
Wij hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn.
Dit is de agenda:
1. Opening, vaststellen van de agenda, mededelingen/Ingekomen stukken
2. Stand van zaken MFC (Tom Wagensveld)
– Inloopavond 21 juni a.s. vanaf 19.30 uur in Joh. Calvijnschool
3. Stand van zaken Dorpsplein/Kerngroep Nijkerkerveen
4. Vervolgtraject Filippoterrein/Project De Goede Woning
5. Politieaangelegenheden
6. Voortgang van de algemene inventarisatie (Wijkbeheer)
7. Stand van zaken werkgroepen
8. Vaststellen verslag van 13 maart 2018 (reeds in uw bezit)
9. Openstaande actiepunten
10. Rondvraag
11. Sluiting

Voor deze en andere zaken omtrent het Platform kunt u contact opnemen via e-mail Info@platform-nijkerkerveen.nl of via de contact pagina.
Het notulen verslag van deze vergadering ontvangt u zo spoedig mogelijk per post of per email als u deze vergadering heeft bezocht.

Dit bericht is geplaatst in Agenda. Maak dit favoriet op permalink.