Agenda 14 Maart 2018 Platform Nijkerkerveen

ierbij nodigen wij u uit voor de volgende bijeenkomst van het Platform Nijkerkerveen.
Deze vindt plaats op dinsdag 14 Maart a.s. om 20.00 uur in zaal Concordia te Nijkerkerveen.
Wij hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn.
Dit is de agenda:
1. Opening, vaststellen van de agenda, mededelingen/Ingekomen stukken
2. Ontwikkeling glasvezel buitengebied (Harry Bokkers)
3. Stand van zaken MFC (Tom Wagensveld)
4. Stand van zaken Dorpsplein
5. Terugkoppeling project Gluren bij de buren
6. Vervolgtraject Filippoterrein
7. Politieaangelegenheden
8. Voortgang van de algemene inventarisatie (Wijkbeheer)
9. Stand van zaken kerngroep Nijkerkerveen
10. Stand van zaken werkgroepen
11. Vaststellen verslag van 7 november 2017 (reeds in uw bezit)
12. Openstaande actiepunten
13. Rondvraag
14. Sluiting
Voor deze en andere zaken omtrent het Platform kunt u contact opnemen via e-mail Info@platform-nijkerkerveen.nl of via de contact pagina.
Het notulen verslag van deze vergadering ontvangt u zo spoedig mogelijk per post of per email als u deze vergadering heeft bezocht.

Dit bericht is geplaatst in Agenda. Maak dit favoriet op permalink.