Agenda 7 November 2017 Platform Nijkerkerveen

Hierbij nodigen wij u uit voor de volgende bijeenkomst van het Platform Nijkerkerveen.
Deze vindt plaats op dinsdag 14 Maart a.s. om 20.00 uur in zaal Concordia te Nijkerkerveen.
Wij hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn.

Dit is de agenda

 1. Opening, vaststellen van de agenda, mededelingen/Ingekomen stukken
 2. Stand van zaken Dorpshuis (Tom Wagensveld)
 3. Stand van zaken Dorpsplein
 4. Project Gluren bij de buren
 5. Vervolgtraject Filippoterrein
 6. Introductie nieuwe wijkagent Gerard van Doorn/Politieaangelegenheden
 7. Parkeerprobleem op diverse locaties in Nijkerkerveen
 8. Stand van zaken kerngroep Nijkerkerveen
 9. Stand van zaken werkgroepen
 10. Vaststellen verslag van 13 juni 2017 (reeds in uw bezit)
 11. Openstaande actiepunten
 12. Rondvraag
 13. SluitingVoorstel vergaderdata 2018 op de volgende dinsdagen:
 • 13 maart
 • 12 juni
 • 6 november

Voor deze en andere zaken omtrent het Platform kunt u contact opnemen via e-mail Info@platform-nijkerkerveen.nl of via de contact pagina.
Het notulen verslag van deze vergadering ontvangt u zo spoedig mogelijk per post of per email als u deze vergadering heeft bezocht.

 

Dit bericht is geplaatst in Agenda. Maak dit favoriet op permalink.