Agenda 14 Maart 2017 Platform Nijkerkerveen

Hierbij nodigen wij u uit voor de volgende bijeenkomst van het Platform Nijkerkerveen.
Deze vindt plaats op dinsdag 14 Maart a.s. om 20.00 uur in zaal Concordia te Nijkerkerveen.
Wij hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn.
Dit is de agenda:
1. Opening, vaststellen van de agenda, mededelingen/Ingekomen stukken
2. Presentatie Dorpshuis in aanwezigheid van Hendrik Visser (Gemeente Nijkerk) en Tom Wagensveld
3. Inrichting dorpsplein
4. Vervolgtraject Filippoterrein
5. Presentatie gebiedsteam Corlaer-Nijkerkerveen door Anneke van  der Stap
6. Introductie nieuwe wijkagent Gerard van Doorn/Politieaangelegenheden
7. Stand van zaken kerngroep Nijkerkerveen
8. Stand van zaken werkgroepen
9. Vaststellen verslag van 8 november 2016 (reeds in uw bezit)
10. Openstaande actiepunten
11. Rondvraag
12. Sluiting
Voor deze en andere zaken omtrent het Platform kunt u contact opnemen via e-mail Info@platform-nijkerkerveen.nl of via de contact pagina.
Het notulen verslag van deze vergadering ontvangt u zo spoedig mogelijk per post of per email als u deze vergadering heeft bezocht.
Dit bericht is geplaatst in Agenda. Maak dit favoriet op permalink.