Agenda 8 November 2016 Platform Nijkerkerveen

Hierbij nodigen wij u uit voor de volgende bijeenkomst van het Platform Nijkerkerveen.
Deze vindt plaats op dinsdag 8 november a.s. om 20.00 uur in zaal Concordia te Nijkerkerveen.
Wij hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn.

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen/Ingekomen stukken
 4. Introductie wijkagent Mirjam van Riessen met aansluitend punt 5
 5. Politieaangelegenheden
 6. Vaststellen verslag van 14 juni 2016 (reeds in uw bezit)
 7. Dorpshuis Nijkerkerveen/inrichting plein
 8. Stand van zaken kerngroep Nijkerkerveen
 9. Stand van zaken werkgroepen
 10. Openstaande actiepunten
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
Voor deze en andere zaken omtrent het Platform kunt u contact opnemen via e-mail Info@platform-nijkerkerveen.nl of via de contact pagina.

Voor 2017 willen wij de volgende vergaderdata voorstellen op
dinsdagen: 13 maart   12  juni  7 november

Voor deze en andere zaken omtrent het Platform kunt u contact opnemen via e-mail Info@platform-nijkerkerveen.nl of via de contact pagina. Het notulen verslag van deze vergadering ontvangt u zo spoedig mogelijk per post of per email als u deze vergadering heeft bezocht.

Dit bericht is geplaatst in Agenda. Maak dit favoriet op permalink.