Agenda 14 juni 2016 Platform Nijkerkerveen

Graag willen wij u uitnodigen voor de volgende bijeenkomst van het Platform Nijkerkerveen.
Deze vindt plaats op dinsdag 14 juni a.s. om 20.00 uur in zaal Concordia te Nijkerkerveen. Wij hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn. Dit is de agenda:
 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen/Ingekomen stukken
 4. Politieaangelegenheden
 5. Presentatie vernieuwde website Nijkerkerveen.org
 6. Vaststellen verslag van 8 maart 2016 (reeds in uw bezit)
 7. Dorpshuis Nijkerkerveen
 8. Stand van zaken kerngroep Nijkerkerveen
 9. Stand van zaken werkgroepen
 10. Openstaande actiepunten
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
Voor deze en andere zaken omtrent het Platform kunt u contact opnemen via e-mail Info@platform-nijkerkerveen.nl of via de contact pagina.
Voor deze en andere zaken omtrent het Platform kunt u contact opnemen via e-mail Info@platform-nijkerkerveen.nl of via de contact pagina. Het notulen verslag van deze vergadering ontvangt u zo spoedig mogelijk per post of per email als u deze vergadering heeft bezocht.

Dit bericht is geplaatst in Agenda. Maak dit favoriet op permalink.