Agenda 8 maart 2016 Platform Nijkerkerveen

Graag willen wij u uitnodigen voor de volgende bijeenkomst van het Platform Nijkerkerveen.
Deze vindt plaats op dinsdag 8 maart a.s. om 20.00 uur in zaal Concordia te Nijkerkerveen. Wij hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn. Dit is de agenda:
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen/Ingekomen stukken
4. Politieaangelegenheden
5. Presentatie Amaris
6. Vaststellen verslag van 10 november 2015  (reeds in uw bezit)
7. Dorpshuis Nijkerkerveen in aanwezigheid van Tom Wagensveld
8. Stand van zaken kerngroep Nijkerkerveen
9. Stand van zaken werkgroepen
10. Openstaande actiepunten
11. Rondvraag
12. Sluiting
Voor deze en andere zaken omtrent het Platform kunt u contact opnemen via e-mail Info@platform-nijkerkerveen.nl of via de contact pagina.
Voor deze en andere zaken omtrent het Platform kunt u contact opnemen via e-mail Info@platform-nijkerkerveen.nl of via de contact pagina. Het notulen verslag van deze vergadering ontvangt u zo spoedig mogelijk per post of per email als u deze vergadering heeft bezocht.
Dit bericht is geplaatst in Agenda. Maak dit favoriet op permalink.