Laatste Lijsttrekkersdebat op de vooravond van de Verkiezingen.

Aanwezig waren alle zes lijsttrekkers van de deelnemende partijen. Zij gingen met elkaar de strijd aan over de onderwerpen stadhuis, communicatie, sociaal beleid, veiligheid, sport en woningbouw, het meeste gespeend op Nijkerkerveen en dat leverde hele spannende woordenwisselingen op.
Meest concreet was wethouder Henk Lambooij, die wist te melden dat in het eerste deel van de Nijkerkerveense uitbreidingsplannen tussen de Talmastraat en de Buntwal 70 woningen worden gebouwd en de rest tussen de Vrouwenweg en de Nieuwe Kerkstraat.

Verder komt er een brede school in Nijkerkerveen. Dat is een school inclusief voorzieningen zoals kinderopvang. Volgens Lambooij is het ook niet aan de gemeenten om meer politie op straat te krijgen, maar beslist het Rijk dat

Explosief was opnieuw over de toekomst van het stadhuis.
Tijdens het debat werd door de voorzitter, dominee Van der Sluijs, geopperd om het nieuwe gemeentehuis in het hart van de gemeente te plaatsen, Nijkerkerveen dus. Maar wat het CDA betreft wordt de slopershamer helemaal niet ingezet.
Als er al een uitbreiding nodig is van het gemeentehuis, dan moeten de ambtenaren volgens de Christendemocraten maar worden ondergebracht in te huren kantoorruimte.
 

Een idee dat niet bepaald op steun kon rekenen van de andere fracties, want dat gaat minstens zoveel geld kosten.
Bovendien ergerden de opponenten van CDA-lijsttrekker Doornhof zich aan de suggestie dat er al door de andere partijen was besloten tot sloop van het stadhuis. Eerst moet er een onderzoek komen en dan pas wordt een besluit genomen, meldde Aart Klompenhouwer (Lokaal Belang), die Doornhof populisme verweet.
Diezelfde Doornhof gaf ten aanzien van de woningbouwplannen nog een schouderklop aan Klompenhouwer, maar helaas bleek dat zijn schouder te zijn die zwaar werd gehavend als gevolg van een ski-ongeluk een paar weken geleden.
Klompenhouwer meldde dat hij geen voorstander meer is van een derde en vierde dorp in Nijkerkerveen, wat hem betreft er vooral gebouwd wordt voor de Veenders en de inwoners van het dorp een eigen Kulturhus krijgen, een soort zaal Concordia dat plaats biedt aan diverse verenigingen in Nijkerkerveen.
Dat maakte de delegatie van muziekvereniging Concordia, de huidige uitbater, erg blij, omdat de huidige accommodatie aan de Van Rootselaarstraat volgens hen te klein en onpraktisch is geworden.
Of zo’n Kulturhus wel betaalbaar is, dat is een tweede vers, maar waarschijnlijk kan het worden betaald uit de grondexploitatie voor Nijkerkerveen.
Toch werden er ook zorgen geuit, want er zitten zware bezuinigingen aan te komen. 2,3 miljoen euro was al uitgegeven aan de buitensportverenigingen en dat zou wel eens ten koste kunnen gaan van overige voorzieningen.
Maar Nijkerkerveen hoefde volgens de meeste fractievoorzitters niet te vrezen.
Over sportvoorzieningen gesproken: er zit een grote kans in dat Veensche Boys, op het moment dat zij verhuist naar een nieuwe locatie aan de Amersfoortseweg, het eigen onderkomen moet of wil delen met andere verenigingen of de kinderopvang.
Een multifunctioneel gebruik van de sportkantine behoort terdege tot de belangrijkste opties, zo werd voorzitter Dick Schouten van Veensche Boys vertelt

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Maak dit favoriet op permalink.