Agenda dinsdag 11 November

Graag willen wij u uitnodigen voor de volgende bijeenkomst van het Platform Nijkerkerveen.
Deze vindt plaats op dinsdag 1 juli  a.s. om 20.00 uur in zaal Concordia te Nijkerkerveen. Wij hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn. Dit is de agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen/Ingekomen stukken
 4. Politieaangelegenheden (week van de veiligheid: samen op pad)
 5. Vaststellen verslag van 1 juli 2014  (reeds in uw bezit)
 6. Evaluatie Zomer in Gelderland in aanwezigheid van Tom Wagensveld (Z.I.N.)
 7. Enquête wateroverlast in aanwezigheid van Rolf Schuurman (gemeente Nijkerk)
 8. Stand van zaken kerngroep Nijkerkerveen
 9. Stand van zaken werkgroepen
 10. Openstaande actiepunten
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Voor deze en andere zaken omtrent het Platform kunt u contact opnemen via e-mail Info@platform-nijkerkerveen.nl of via de contact pagina.

Voor deze en andere zaken omtrent het Platform kunt u contact opnemen via e-mail Info@platform-nijkerkerveen.nl of via de contact pagina. Het notulen verslag van deze vergadering ontvangt u zo spoedig mogelijk per post of per email als u deze vergadering heeft bezocht.

Dit bericht is geplaatst in Agenda. Maak dit favoriet op permalink.