Agenda platform bijeenkomst dinsdag 1 Juli

Graag willen wij u uitnodigen voor de volgende bijeenkomst van het Platform Nijkerkerveen.

Deze vindt plaats op dinsdag 1 juli  a.s. om 20.00 uur in zaal Concordia te Nijkerkerveen.
Wij hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn.
Dit is de agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen/Ingekomen stukken
 4. Politieaangelegenheden: toename aantal inbraken in Nijkerkerveen
 5. Vaststellen verslag van 11 maart 2014  (reeds in uw bezit)
 6. Zomer in Gelderland in aanwezigheid van Tom Wagensveld
 7. Presentatie Amaris
 8. Enquête wateroverlast in aanwezigheid van Rolf Schuurman (gemeente Nijkerk)
 9. Stand van zaken kerngroep Nijkerkerveen
 10. Stand van zaken werkgroepen
 11. Openstaande actiepunten
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Voor deze en andere zaken omtrent het Platform kunt u contact opnemen via e-mail Info@platform-nijkerkerveen.nl of via de contact pagina.

Voor deze en andere zaken omtrent het Platform kunt u contact opnemen via e-mail Info@platform-nijkerkerveen.nl of via de contact pagina. Het notulen verslag van deze vergadering ontvangt u zo spoedig mogelijk per post of per email als u deze vergadering heeft bezocht.

Dit bericht is geplaatst in Agenda. Maak dit favoriet op permalink.