De Agenda van 14 September

Dit is de agenda: 14 September
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen
– volleybal 2 oktober 2010
– evenementendag 18 september 2010
4. Ingekomen stukken
– pluizenboom plantsoen Winkelmanstraat
– Verkeerslast parkeren Nieuwe Kerkstraat
5. Vaststellen verslag van 29 juni  2010 (reeds in uw bezit)
6. Kerstmarkt 10 december 2010
7. Interactieve website in de lucht
8. AED Nijkerkerveen-Zuid
9. Toekomst Nijkerkerveen
a. kern woningbouw
b. stand van zaken begeleidingsgroep
10. Stand van zaken werkgroepen
11. Politieaangelegenheden
12. Openstaande actiepunten
13. Rondvraag
14. Sluiting

Voor deze en andere zaken omtrent het Platform kunt u contact opnemen via e-mail Info@platform-nijkerkerveen.nl of via de contact pagina.

Het notulen verslag van deze vergadering lezen. Klik Hier

Dit bericht is geplaatst in Agenda. Maak dit favoriet op permalink.