Aan de bewoners van Nijkerkerveen en Holkerveen.

Geachte bewoner,
Zoals u weet werd er de afgelopen jaren tijdens de jaarwisseling door het Platform Nijkerkerveen in samenwerking met de Baggelaar een feest georganiseerd.
Daarnaast was er een groot vuurwerk en een vreugdevuur.
Het Platform organiseerde deze activiteiten om te voorkomen dat er tijdens de jaarwisseling ongeregeldheden zouden plaatsvinden.
Het Platform is van mening dat de inspanningen inderdaad het gewenste resultaat hebben opgeleverd.

De laatste 2 jaar echter was het animo voor het feest, het vuurwerk en het vreugdevuur zo klein dat we besloten hebben dit niet meer te organiseren.
Het platform is van mening dat het doel waarvoor de activiteiten georganiseerd werden, namelijk een veilig Nijkerkerveen en Holkerveen, tijdens de jaarwisseling is bereikt.
Daarnaast worden er in de omringenden gemeenten ook feesten georganiseerd en dat trekt de jeugd steeds meer.

Natuurlijk willen we ook nu geen ongeregeldheden tijden de jaarwisseling.
Daarom vragen wij de medewerking van alle inwoners om gezamenlijk een oogje in het zeil te houden en zonodig het buurtpreventieteam (dat actief aanwezig is) of de dienstdoende politie te bellen.

Wij hopen natuurlijk dat alles rustig zal verlopen maar ook dat u actie wilt ondernemen als er iets mis gaat.
Bij ongeregeldheden kunt u bellen naar de volgende telefoon nummers: 0900-8844 Politie nummer

Het Platform wenst u een veilige jaarwisseling en een op alle fronten voorspoedig 2010.
Namens het Platform Nijkerkerveen
Bestuur en werkgroep Oud en Nieuw

Dit bericht is geplaatst in Werkgroepen. Maak dit favoriet op permalink.