Platform Nijkerkerveen Stopt.

In oktober 2021 hebben wij in ’t Veense Hart een andersoortige vergadering gehouden dan dat u van ons gewend bent. Voor deze opzet was gekozen omdat wij benieuwd waren naar wat er leeft onder de inwoners, zeker in de afgelopen 2 jaar.
Iedereen heeft die avond persoonlijk de gelegenheid gekregen om hun ervaring en aanwezigheid toe te lichten. De reacties waren heel divers maar duidelijk is dat ieders inbreng in de jaren zeer gewaardeerd is. Door de jaren heen hebben wij ons gezamenlijke doel bereikt: Zorgen voor een veilige en mooie woon- en leefomgeving.
Het ontstaan van het platform
In het voorjaar van 2002 heeft het college van B&W het initiatief genomen om in samenwerking met anderen een platform op te richten voor veiligheid en leefbaarheid in Nijkerkerveen. Deze aanpak werd een zaak van burgers, diverse verenigingen, kerken, horeca, ondernemers, enz. maar ook de gemeente en politie.
De eerste vergadering op 19 september 2002 in aanwezigheid van onze toenmalige burgemeester Vries, was een feit. Eind 2002 volgende een enquête met als credo: handen uit de mouwen voor een leefbaar en veilig Nijkerkerveen.
Door het in het leven roepen van het platform werd het ook makkelijker te communiceren. Openbare vergaderingen maakten het mogelijk dat iedereen zijn of haar zegje kon doen en dat men op een snelle(re) wijze het doel kon bereiken.
Door de jaren heen zijn er verschillende acties/bijeenkomsten/werkgroepen geweest met uitvoering van diverse projecten, met enorme behulpzaamheid en vrijwillige inzet van bewoners en bestuur. Om u een impressie te geven zijn wij het archief in gedoken en hebben wij een aantal high-lights in willekeurige volgorde opgeschreven.

 • Wijkschouw Burgemeester en Wethouders (2003)
 • Vanaf 2006 t/m 2019 hebben 25 vrijwilligers Nijkerkerveen veilig te houden en te surveilleren in samenwerking met de politie
 • Informatiebijeenkomst n.a.v. het schietincident aan de Dirk Ruitenbeekstraat (2006)
 • Inbraakpreventie avond “Samen op Pad” (2014)
 • Politieke debatten (2010 en 2014)
 • JOP en voetbalkooi (2008)
 • Kerstboom op het plein (jaarlijks)
 • Volleybaltoernooien in de Baggelaar
 • Betrokkenheid ontwikkeling Nijkerkerveen: nieuwbouw woningen, inrichting plein, nieuwbouw dorpshuis
 • Jaarlijkse peiling van het aantal leerlingen i.v.m. de toekomst van de basisschool door Han van Dam
 • Regeling verdeling medicijnen via dokterspost Westerveenstraat
  Ook bij de algemene projecten hebben wij met plezier onze bijdrage geleverd, waarbij te denken valt aan: AED project, 1000-ogen project, honden uitlaatbeleid, Amaris in Pastorie, gebiedsteam, ontwikkeling Filippoterrein, en niet te vergeten de reguliere feestelijkheden zoals koningsdag, braderie, kerstmarkt, intocht Sinterklaas en incidentele feestjes zoals Zomer in Gelderland en de Nacht van Nijkerkerveen.

Dankbaar dat wij dit en nog veel meer andere mooie projecten in de afgelopen 20 jaar met elkaar hebben mogen uitvoeren. Wij hebben als bestuur onze gedachten laten gaan over het voortbestaan van Platform Nijkerkerveen en komen tot conclusie dat wij ons doel hebben bereikt. Social media heeft het persoonlijke vergaderen ingehaald. Vergaderen geeft nu meer het karakter van het sociaal samenzijn.

Om iedereen te bedanken voor deze fijne tijd, willen wij u graag uitnodigen voor een hapje en een drankje in t Veense Hart op dinsdag 6 september van 17.00 uur – 19.00 uur.

Hartelijke groet,

Namens bestuur platform Nijkerkerveen

Henk van Dunschoten

Evert Livestro

Jan Blankestijn

Hermien van den Heuvel

Anita van Loenen
De website Platform Nijkerkerveen zal op 12-12 2022 uit de lucht gaan .

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De Doelstelling van het Platform Nijkerkerveen

Onze woonomgeving leefbaar en veilig maken of houden, dat willen we allemaal wel.
Maar, in je eentje bereik je meestal niet zoveel.
Samen wel!

En daarom is het Platform Nijkerkerveen opgericht, om samen te werken aan de leefbaarheid en veiligheid van Nijkerkerveen.

Het doel van het platform is dat bewoners van Nijkerkerveen samen met de gemeente, politie en andere instanties de eigen leefomgeving waar mogelijk verbeteren.

Naar aanleiding van de gegevens die voortkomen uit de enquête is een prioriteiten lijstje samengesteld.

Voor zaken omtrent het Platform Nijkerkerveen

Graag alleen contact opnemen via de Contact pagina van deze website.          ======================================================

Mededeling Vergaderingen

Het bestuur Platform Nijkerkerveen laat u hierbij weten dat de geplande vergadering die gepland stonden voor 2020 niet door gaat dit vanwege de beperking met betrekking tot het coronavirus Covid-19.

Op dit moment zijn bij openbare activiteiten slechts beperkt toegestaan waarbij een afstand van anderhalve meter per persoon gehandhaafd moet worden.

En helaas zien wij als Platform Nijkerkerveen niet de mogelijkheid (gezien de ruimte) om dit volgens de regels van her RIVM te organiseren in ons nieuwe dorpshuis .

Daarom is er door het bestuur besloten de geplande vergaderingen tot nader bericht stop te zetten. Beste mensen blijf gezond en volg de noodzakelijke regels op. En hopelijk zien we elkaar spoedig weer.

Ps. Indien u iets te melden heeft voor het Platform Nijkerkerveen dan kunt u ons een Mail sturen naar Info@platform-nijkerkerveen.nl