Platform Nijkerkerveen

De Doelstelling van het Platform Nijkerkerveen.

Onze woonomgeving leefbaar en veilig maken of houden, dat willen we allemaal wel.
Maar, in je eentje bereik je meestal niet zoveel.
Samen wel!

En daarom is het Platform Nijkerkerveen opgericht, om samen te werken aan de leefbaarheid en veiligheid van Nijkerkerveen.

Het doel van het platform is dat bewoners van Nijkerkerveen samen met de gemeente, politie en andere instanties de eigen leefomgeving waar mogelijk verbeteren.

Naar aanleiding van de gegevens die voortkomen uit de enquête is een prioriteiten lijstje samengesteld.

Voor zaken omtrent het Platform Nijkerkerveen

Graag alleen contact opnemen via de Contact pagina van deze website.